Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

2015/2016

Skład Rady Rodziców:

Dymnicki Mieczysław - Przewodniczący RR

Ćwirko Agnieszka - Wiceprzewodnicząca RR

Kochanowska Agnieszka - Sekretarz RR

Wegner Monika - Członek Zarządu RR

Kasztelan Ewa

Kuś Teresa

Wiśniewska Iwona

Kwak Agnieszka

Sygut Elżbieta

Zebranie RR z dnia 08.09.2015 (protokół 34/2015):

- zapoznano zgromadzonych z Regulaminem Rady Rodziców

- wybrano Zarząd Rady Rodziców,

- postanowiono wystąpić do firm ubezpieczeniowych o złożenie ofert na bezpieczenie NNW uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016,

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 22.09.2015 (protokół 35/2015):

- zapoznano się z ofertami firm ubezpieczeniowych: Compensa, Allianz, Generali, Gothaer, AXA, PZU, NAU,

- dokonano wyboru ubezpieczyciela: firma Allianz (suma ubezpieczenia 10 000 PLN, składka: 43,04 PLN),

- do reprezentowania szkoły w kontaktach z firmą ubezpieczeniową upoważniono przewodniczącego Rady Rodziców,

- poinformowano zebranych, że łącznikiem z Radą Rodziców z ramienia Rady Pedagogicznej będzie Pani Jadwiga Ostrowska,

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 29.09.2015 (protokół 36/2015):

- zaopiniowano pozytywnie zmiany dotyczące Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego,

- zaopiniowano pozytywnie zmiany w Regulaminie Projektu Gimnazjalnego,

- dokonano korekty ubezpieczenia NNW - firma Allianz (suma ubezpieczenia 12 000 PLN, składka: 45,00 PLN),

- do podpisania umowy z firmą Allianz upoważniono dyrektora gimnazjum,

- zatwierdzono wybór dni dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016: 18-20.04, 02.05, 27.05, 22.06, 23.06,

- podjęto inicjatywę zbiórki darów rzeczowych i żywności dla dzieci z Nowej Uszycy na Ukrainie,

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 12.11.2015 (protokół 37/2015):

- zebrani zostali zapoznani z propozycjami zmian w Statucie Gimnazjum,

- zebrani zostali zapoznani z propozycjami zmian w załącznikach do Statutu Gimnazjum,

- zebrani zostali zapoznani z propozycja nowego załącznika do Statutu Gimnazjum dotyczącego zasad organizacji nauczania, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych

  i niedostosowanych społecznie,

- zaopiniowano pozytywnie wszystkie proponowane do Statutu i jego załączników zmiany,

- ustalono składkę na RR na r. szk. 2015/2016 w wysokości 0 (zero) zł,

- zapoznano się z planowanymi terminami wywiadówek.