Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

2014/2015

Skład Rady Rodziców:

Rafał Rokosz - Przewodniczący RR

Bożena Namlik - Wiceprzewodnicząca RR

Agnieszka Kochanowska - Sekretarz RR

Mieczysław Dymnicki - Członek Zarządu RR

Agnieszka Stanisławska

Monika Wegner

Robert Głuc

Edyta Zięba

Dorota Tabor

Agnieszka Węgrzyn

Zebranie RR z dnia 24.09.2014 (protokół 30/2014):

- wybrano Zarząd Rady Rodziców,

- zatwierdzono wybór dni dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015: 10.11, 02.01, 05.01, 21.04, 22.04, 23.04, 05.06, 25.06,

- zatwierdzono Program Profilaktyki Gimnazjum w Pszennie na rok szkolny 2014/2015,

- zatwierdzono Program Wychowawczy Gimnazjum w Pszennie na rok szkolny 2014/2015,

- zaopiniowano pozytywnie projekt planu finansowego szkoły na rok 2015,

- ustalono składkę na RR na r. szk. 2014/2015 w wysokości 0 (zero) zł,

- zapoznano się z planowanymi terminami wywiadówek,

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 18.11.2014 (protokół 31/2014):

- zawnioskowano o wprowadzenie do statutu gimnazjum w zakresie dotyczącym korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych,

- zawnioskowano o wprowadzenie szczegółowego uregulowania postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu lub e-papierosów,

- zawnioskowano, aby zmiany w statucie dotyczące powyższych spraw zostaały dostarczone jako wyciąg (forma pisemna) wszystkim rodzicom,

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 05.02.2015 (protokół 32/2015):

- zaopiniowano pozytywnie zamiar nieodpłatnego udostępnienia pełnego dostępu dla użytkowników wszystkich kont dziennika elektronicznego,

- podtrzymano wnioski z poprzedniego zebrania dotyczące propozycji zmian w statucie gimnazjum,

- wstępnie omówiono sprawy dotyczące składek rodziców w następnym roku szkolnym 2015/2016.


Zebranie RR z dnia 24.06.2015 (protokół 33/2015):

- zebrani zostali zapoznani z wynikami egzaminu gimnazjalnego w naszym gimnazjum,

- zebrani zostali zapoznani z zasadami korzystania z podręczników wieloletnich - dla klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016,

- rodzice wypełnili anonimowe ankiety związane z ofertą edukacyjną szkoły - w kontekście realizacji podstawy programowej,

- omówiono sprawy związane z organizacją życia szkoły w roku szkolnym 2015/2016

- Dyrektor podziękował Radzie Rodziców za współpracę w roku szkolnym 2014/2015.