Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

Oferta stałych zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych


GIMNAZJUM IM. SZARYCH SZEREGÓW W PSZENNIEWYJAZD INTEGRACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH


Jedną z tradycji w naszej szkole jest organizowany co roku rajd jesienny dla klas pierwszych. Zarówno dla uczniów, jak i dla wychowawców jest to  świetna okazja do wspólnej zabawy, wzajemnego poznania się i integracji. W poprzednich latach corocznie zdobywaliśmy Masyw Ślęży. Harcerze z 13 ŚDSH ‘Mafikeng’ przygotowywali stacje z zadaniami i konkursy dla naszych nowych uczniów oraz ognisko. W roku szkolnym 2014/2015 wybieramy się po raz pierwszy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie. Czeka nas moc atrakcji i przygód. 


 

WOLONTARIAT NA RZECZ DOMU MAŁEGO DZIECKA W WAŁBRZYCHU


W naszej szkole od lat działa Szkolny Klub Wolontariuszy pod opieką - p. Lidii Piaseckiej i p. Agnieszki. Dudzic.  Wolontariusze biorą czynny i aktywny udział w organizacji akcji społecznych (np. w swoich rodzimych Parafiach) na terenie gminy oraz miasta Świdnica, poprzez angażowanie swoich Rodziców, rodzin, znajomych czy przyjaciół w zbiórkę darów rzeczowych i finansowych dla podopiecznych Domu Dziecka.


 

PRACA W ZESPOLE REDAKCYJNYM GAZETKI SZKOLNEJ „GIMNAZJALNIK”

Gimnazjaliści uczestniczący w pracach zespołu redakcyjnego mają możliwość poszerzenia swoich dziennikarskich umiejętności i rozwijania zdolności twórczych. Redagowanie gazetki szkolnej pozwala młodzieży na wykazanie się umiejętnościami organizatorskimi oraz redakcyjnymi. Uczą się pracy w zespole oraz odpowiedzialności.

KÓŁKO BIOLOGICZNO-CHEMICZNE


Na terenie naszego Gimnazjum funkcjonuje kółko biologiczno-chemiczne, które wśród naszych uczniów cieszy się wielkim powodzeniem. Opiekunem zajęć dodatkowych jest pani Jolanta Dubiel. Główne założenia tego koła to:

  1. Nauka samodzielności działań.
  2. Umiejętność współpracy w grupie.
  3. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
  4. Umożliwienie uczniom samodzielnego wykonywania zaprojektowanych przez siebie eksperymentów.
  5. Poznawanie walorów otaczającego środowiska przyrodniczego.
  6. Organizacja wyjazdów na wycieczki przyrodnicze.
  7. Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań w zakresie wiedzy chemicznej i biologicznej.
  8. Integrowanie młodzieży gimnazjalnej.

13 ŚWIDNICKA DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA ‘MAFIKENG’ IM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO „MORRO”

 

Drużyna harcerska działa od lat przy Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. Zbiórki drużyny odbywają się co tydzień – czwartek w godzinach 14:45-17:00.

 Harcerstwo to prawdziwa przygoda, jest dobrym miejscem na rozwinięcie wielu pasji i znalezienie tego, co naprawdę chce się robić w życiu oraz przede wszystkim wielu przyjaciół.  ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

 Nasi harcerze biorą aktywny udział w życiu szkoły, organizują i przeprowadzają konkursy i zabawy szkolne. Zawsze mają ciekawe pomysły i to właśnie dzięki naszym kochanym harcerzom, mamy nasz sklepik szkolny, który świetnie funkcjonuje.


ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH GODZIN KARCIANYCH


Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta chcą doskonalić poznane w czasie lekcji wychowania fizycznego umiejętności z różnych dyscyplin sportowych. Wspólnie z nauczycielami organizują m.in. Szkolną Ligę Siatkówki oraz Szkolną Ligę Koszykówki.

Głównym zadaniem tych zajęć jest zaspokajanie potrzeb ruchowych uczniów, rozwijanie ich zainteresowań sportowych i aktywności ruchowej oraz wspieranie uczniów utalentowanych sportowo.