Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

Pedagog szkolny

                 SZANOWNI PAŃSTWO

 

        Uczniowie- Wolontariusze Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie organizują kolejną zbiórkę darów pieniężnych i rzeczowych dla dzieci Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu.W placówce przebywają dzieci w wieku od 0 do 7 lat.

Każdy choćby najskromniejszy podarunek sprawi ogromną radość podopiecznym domu dziecka.

         Bardzo gorąco prosimy o współudział Państwa w naszej akcji w granicach możliwości. Mile widziane są zarówno artykuły spożywcze, cukiernicze, chemiczne, odzieżowe, higieniczne, papiernicze, dziewiarskie, jak też zabawki.    

        Mogą to być rzeczy używane, które są w dobrym stanie, a nie przydadzą się już w Państwa rodzinach.

 

Za wszelkie dary serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.

                           

 

 

 

 

 

                              Pedagog szkolny 

                          mgr Agnieszka Dudzic

 

 Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018: 

8.00 - 13.00

ŚRODA

8.00 - 13.00

CZWARTEK

8.00 - 11.00

PIĄTEK

 

     Zadania pedagoga szkolnego:

 

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 

- określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 

 - organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 - podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego;

 

 - planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

 

 - działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 

 * diagnozowaniu środowiska ucznia, 

 

 * rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

 

   i umożliwianiu ich zaspokojenia,

 

 * rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

 

 * wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

 

 * organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 

 * podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 

 * prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,

 

* wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

 

 * wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 

 * wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

 

 Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

 

                                                                                       Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:

                                                                             p. Lidia Piasecka i p. Agnieszka Dudzic