Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

2012/2013

Skład Rady Rodziców:

Anna Suchecka

Magdalena Kieruńczak

Katarzyna Majewska

Zofia Koblowska - Członek Zarządu RR

Żaneta Popkowska

Piotr Subotkiewicz - Wiceprzewodniczący RR

Anna Fortuna

Monika Wegner

Grzegorz Rudziński

Sylwia Bielecka

Beata Klęsk - Sekretarz RR

Jerzy Kończewski - Przewodniczący RR

Zebranie RR z dnia 13.09.2012 (protokół 20/2012):

- wybrano Zarząd Rady Rodziców

- zaopiniowano pozytywnie propozycje zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

- ustalono składkę na RR na r. szk. 2012/2013 w wysokości 0 (zero) zł - z rekomendacją wykupienia przez rodziców rozszerzonego dostępu do dziennika elektronicznego.

Zebranie RR z dnia 28.11.2012 (protokół 21/2012):

- zaopiniowano pozytywnie Program wychowawczy

- zaopiniowano pozytywnie Program profilaktyki.

Zebranie RR z dnia 30.04.2013 (protokół 22/2013):

- zaopiniowano pozytywnie arkusz organizacyjny gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

- zaopiniowano pozytywnie propozycję, aby w gimnazjum od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonował wyłącznie dziennik elektroniczny.

Zebranie RR z dnia 27.06.2013 (protokół 23/2013):

- wybrano ofertę ubezpieczeniową dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 - z firmy ALLIANZ

- wydano pozytywną opinię o pracy nauczycielki p. Agnieszki Kopeć ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.