Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

2011/2012

Skład Rady Rodziców:

Maja Partyczna

Piotr Subotkiewicz

Anna Fortuna

Monika Wegner - Sekretarz RR

Grzegorz Rudziński

Sylwia Bielecka

Beata Klęsk - Skarbnik RR

Jerzy Kończewski

Agnieszka Sałata

Robert Gizka - Przewodniczący RR

Edyta Szkudlarek-Moor

Ewa Smagieł - Wiceprzewodnicząca RR

Zebranie RR z dnia 06.09.2011 (protokół 14/2011):

- zatwierdzono Regulamin Rady Rodziców,

- wybrano Zarząd Rady Rodziców,

- zaopiniowano pozytywnie projekt planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2011/2012.

Zebranie RR z dnia 29.09.2011 (protokół 15/2011):

- zaopiniowano pozytywnie dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

- odrzucono propozycję zwiększenia ilości spotkań z rodzicami i wprowadzenia dodatkowych konsultacji uznając kontakt z nauczycielami za wystarczający

- przyjęto zasady i formy współpracy szkoły z rodzicami

- zaopiniowano pozytywnie projekt planu finansowego szkoły

- przyjęto sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok szkolny 2010/2011

- zaopiniowano pozytywnie propozycje zmian w statucie szkoły.

Zebranie RR z dnia 30.11.2011 (protokół 16/2011):

- zatwierdzono preliminarz wydatków RR

- wyrażono zgodę na przystąpienie gimnazjum do programu "Szkoła bez przemocy"

- przyjęto informacje dyrektora gimnazjum o planach uruchomienia w szkole dziennika elektronicznego oraz platformy edukacyjnej.

Zebranie RR z dnia 17.04.2012 (protokół 17/2012):

- ustalono ostatecznie dni wolne od zajęć dydaktycznych do końca roku szkolnego

- zaopiniowano pozytywnie projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013.

Zebranie RR z dnia 15.05.2012 (protokół 18/2012):

- wydano pozytywną opinię o pracy p. Zbigniewa Janusa - dyrektora gimnazjum.

Zebranie RR z dnia 12.06.2012 (protokół 19/2012):

- członkowie RR wypełnili ankiety dotyczące bezpieczeństwa w gimnazjum

- wybrano ofertę ubezpieczeniową dla uczniów na rok szkolny 2012/2013 - z firmy ALLIANZ.