Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

O szkole

 

 

 

 


Obwód Gimnazjum w Pszennie obejmuje 15 miejscowości Gminy Świdnica:
Boleścin, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Krzczonów, Krzyżowa, Miłochów, Niegoszów,
Panków, Pszenno, Sulisławie, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Zawiszów.


Kadra
Kadra pedagogiczna Gimnazjum to 19 nauczycieli – w tym 18 zatrudnionych w pełnym wymiarze. Nauczycieli dyplomowanych pracuje 13, mianowanych – 5, kontraktowych – 1. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do prowadzenia co najmniej dwóch rodzajów zajęć. Ponadto kilku nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu nauczania integracyjnego.

Kadra szkoły (w tym pracownicy obsługi – 5 osób oraz sekretarz szkoły) została przeszkolona przez pracowników CBT w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej na warsztatach szkoleniowych „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi”.

Programy
W gimnazjum opracowywane lub wykorzystywane są różnorodne programy w zależności od zaistniałych potrzeb. Najważniejsze aktualnie realizowane programy to:

• Program wychowawczy,
• Program profilaktyki środowiska szkolnego,
• Program poprawy ortografii,
• Program profilaktyczny „Policja, prawo i ja” - przy współudziale KPP w Świdnicy,
• Program profilaktyczny „Trzymaj formę” - we współpracy z PSSE w Świdnicy.

Obiekty szkoły

Gimnazjum mieści się w nowoczesnym budynku, do którego przylega nieco starsza szkoła podstawowa. Monitoring szkoly to między innymi 9 kamer wewnętrznych i 5 kamer zewnętrznych (przedszkole i szkoła podstawowa posiadają własne kamery). W czasie  przerw, przy odpowiedniej pogodzie, uczniowie mają możliwość korzystania z wewnętrznego dziedzińca szkoły (tzw. patio). Wszystkie obiekty gimnazjum pozostają w zasięgu szkolnej bezprzewodowej sieci internetowej. Uczniowie korzystają z 11 izb lecyjnych - w tym 2 pracowni komputerowych oraz dobrze wyposażonej biblioteki, w ktorej działa ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej). Każda klasa jest wyposażona w przynajmniej 1 komputer z dostępem do Internetu (dzięki czemu wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny) oraz podłączonyym na stałe projektorem multimedialnym, co umożliwia stosowanie nowoczesnych metod uczenia. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej oraz na nowoczesnym wielofunkcyjnym boisku o sztucznej nawierzchni.

 

Osiągnięcia szkoły

  • wysokie wyniki uczniów w egzaminach gimnazjalnych,
  • osiągnięcia w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – finaliści i laureaci,
  • uzyskanie przez uczniów stypendiów prestiżowych w skali kraju (ORLEN, HMC PROJECTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE),
  • współpraca z fundacją „ Krzyżowa” –  spotkania młodzieży naszego Gimnazjum z młodzieżą niemiecką w ramach programu First Contact Week,
  • powierzenie szkole współorganizacji Wojewódzkiej Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2005/2006,
  • pełne przygotowanie Gimnazjum w Pszennie do ewentualnego utworzenia oddziałów integracyjnych (przystosowanie obiektu, kwalifikacje nauczycieli),
  • znaczący udział w akcji ratowania kresowych cmentarzy "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia",
  • zaangażowanie młodzieży, rodziców i nauczycieli w idee wolontariatu - liczne, dobrze zorganizowane akcje,
  • bardzo dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym – wysoki nabór uczniów spoza obwodu gimnazjum.

Artykuły