Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

Strona główna


 


                                       

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Państwo, poniżej cytujemy w całości treść e-maila otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej:


Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

 

wkrótce do Państwa szkoły trafi pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce. W jego skład wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

 

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

 

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 

         tel. 22 34 74 141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

 

         tel. 22 34 74 792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

 

         tel. 22 34 74 458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

 

         tel. 22 34 74  312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych

                                     dla uczniów powracających z zagranicy

 

         tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

         tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

 

Minister Edukacji Narodowej